ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΡΟΥΣ

Όλες οι ασκήσεις για τους μύες των μηρών που περιλαμβάνουν τον τετρακέφαλο και τους δικέφαλους μηριαίους μύες, με εικονογράφιση και αναλυτική περιγραφή βήμα προς βήμα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ

Ο τετρακέφαλος μηριαίος μυς είναι ο μεγαλύτερος μυς της πρόσθιας μοίρας των μηρών και συμβάλει στην έκταση της κνήμης, στην σταθεροποίηση του γόνατος και στην κάμψη του ισχίου

Πρέσα 45 μοιρών για πόδια

ΜΗΡΟΙ, ΓΛΟΥΤΟΙ

Εκτάσεις τετρακεφάλων στο όργανο

ΜΗΡΟΙ

Βαθύ κάθισμα με το ένα πόδι – Split Squat

ΜΗΡΟΙ, ΓΛΟΥΤΟΙ

Βαθύ κάθισμα τύπου σούμο

ΜΗΡΟΙ, ΓΛΟΥΤΟΙ

Μπροστινό βαθύ κάθισμα

ΜΗΡΟΙ, ΓΛΟΥΤΟΙ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

Ο δικέφαλος μηριαίος μυς βρίσκεται όπισθεν του μηρού και συμβάλει στην κάμψη και έξω στροφή της κνήμης, καθώς και στην έκταση του μηρού

Καθιστές κάμψεις δικέφαλων μηριαίων στο όργανο

ΜΗΡΟΙ

Ξαπλωτές κάμψεις δικέφαλων μηριαίων στο όργανο

ΜΗΡΟΙ

Άκαμπτες άρσεις θανάτου με αλτήρες

ΜΗΡΟΙ

Κάμψεις μηριαίων δικεφάλων με αλτήρα

ΜΗΡΟΙ

Άκαμπτες άρσεις θανάτου

ΜΗΡΟΙ

Θέλουμε να σε γνωρίσουμε καλύτερα

Απάντησε σε 7 σύντομες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν
να σε γνωρίσουμε καλύτερα και να δημιουργήσουμε ένα
ενδιαφέρον και χρήσιμο περιεχόμενο για σένα.

Copyright © 2012-2017 EnSomati - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα