Skip to main content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου


1. Περιορισμένη Άδεια: Χρήση των Προϊόντων και Υπηρεσιών

Αυτή η συμφωνία (εφεξής “Συμφωνία”) μεταξύ EnSomati (εφεξής, “EnSomati”, “εμάς” ή “εμείς”) και του τελικού χρήστη, θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση οποιουδήποτε από τα προϊόντα και υπηρεσίες του EnSomati (εφεξής, “ιστοσελίδα” ή «ιστότοπος») επ ‘αυτών τα οποία παρέχονται από την ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτην την συμφωνία προσεκτικά πριν επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε το υλικό, τα προϊοντα ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Με την προσβαση σας ή τη χρηση της ιστοσελίδας ή των προϊοντων και των υπηρεσιών της, συμφωνείτε στη δέσμευσή σας απο τους Όρους και Προϋποθεσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Αν δεν επιθυμειτε να δεσμευτείτε απο αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας ή προϊόντων και υπηρεσιών και θα πρέπει να πάψετε αμέσως τέτοια χρήση.

Το EnSomati μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή και τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού, προϊόντων και υπηρεσιών μετά από την ειδοποίηση τροποποίησης των όρων θεωρείται ότι αποδεχτήκατε τις αλλαγές αυτές.

Σας συστήνουμε να επανεξετάζετε τη συμφωνία περιοδικά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις καθώς η συνεχή πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή η χρήση της ιστοσελίδας των προϊόντων και υπηρεσιών της σημαίνει αποδοχή της τροποποιημένης συμφωνίας. Εάν σας ζητηθεί, μπορεί να σας δοθεί για υπογραφή μια μη ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος Συμφωνητικού.

2. Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας ή τα Προϊόντα και Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε:

 • Αντιγραφή, αποσυμπίληση, αντίστροφη κατασκευή ή προσπάθεια ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνονται μέσω των του υλικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή προϊόντων και υπηρεσιών της με άλλο τρόπο, εκτός από το την αποδεκτή διασύνδεση που παρέχει το EnSomati
 • Μετάδοση οποιουδήποτε μηνύματος, πληροφορίας, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού ή εικόνας, ή άλλου περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, ή άλλως αποδοκιμαστέο, που μπορεί να εισβάλει σε ενός άλλου χρήστη το δικαιώμα της ιδιωτικής ζωής
 • Υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υπάλληλου του Ensomati, ή να προβείτε ψευδή δήλωση ή με άλλο τρόπο διαστρέβλωση της σχέσης σας με την ιστοσελίδα
 • Δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει έναν ιό ή αλλοιωμένα δεδομένα
 • Διαγράψετε χαρακτηριστικά συντακτών, νομικές ειδοποιήσεις ή τις ονομασίες κατόχου ή τις ετικέτες που ανεβάζετε σε κάθε χαρακτηριστικό της επικοινωνίας
 • Χρήση οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας του ιστοτόπου (π.χ. στο πεδίο των σχολίων) κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση των πόρων του σε άλλους χρήστες (π.χ. με χρήση επαναλαμβανόμενου κειμένου, χρήση κεφαλαίων κλπ)
 • Δημοσίευση ή μετάδοση ανεπιθύμητων διαφημιστικών, διαφημιστικό υλικό, “junk mail”, “spam,” “αλυσιδωτές επιστολές”, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου
 • Παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου
 • Μετάδωση οποιουδήποτε υλικού που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε χρήστη
 • Διαγραφή ή να αναθεώρηση οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύτηκε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα
  Χειραγώγηση ή εμφάνιση της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών της χρησιμοποιώντας διαμόρφωση iframe ή παρόμοια τεχνολογία πλοήγησης
 • Eγγραφή, προσπάθεια εγγραφής, είσοδος προσπάθεια εισόδου, διαγραφή, ή προσπάθεια διαγραφής, κάθε συμβαλλόμενου μέρος για οποιαδήποτε Προϊόν ή Υπηρεσία του EnSomati, εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από τον εν λόγω χρήστη
 • Χρήση της Ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών της για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει servers ή των δικτύων του EnSomati, ή να παρεμποδίσει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου χρήστη στο να επικεφτεί την ιστοσελίδα ή των προϊόντων και υπηρεσιών της
 • Επιπλέον, απαγορεύεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε από το υλικό προϊόντα και υπηρεσίες του ιστότοπου, τους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με το EnSomati μέσω hacking, εξόρυξης κωδικών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων που δεν έγιναν εσκεμμένα διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών.

3. Σχόλια και σχολιασμοί

Το EnSomati επιτρέπει την δημοσίευση σχολίων, είτε αυτά είναι κριτικές για το υλικό ή προϊόντα ή είναι σχόλια και παρατηρήσεις κάτω από τα άρθρα που δημοσιεύει, ή αναρτήσεις και σχόλια χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Instagram, το Facebook, το Twitter, το Google +, Pinterest. Κάθε χρήστης που αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας μπορεί να απελαθεί ή να του αρνηθεί η δυνατότητα να υποβάλει σχόλια στο μέλλον.

Το EnSomati ή οι διορισμένοι αντιπρόσωποι του μπορούν να αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται μέσα σε αυτά τα δημόσια forums διεξάγονται από το προσωπικό ή συνεργάτες του EnSomati, μερικοί από τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν ανώνυμα ονόματα χρηστών. Το EnSomati αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη και την έγκριση και δεν κάνει καμία δήλωση ως προς την εγκυρότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής, πληροφορίας ή δήλωσης που έκανε ή της εμφάνισης αυτών σε αυτά τα δημόσια forums από τρίτους, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις δημοσιεύσεις, ή για υπερσυνδέσεις ενσωματωμένες σε όλα τα μηνύματα.

Σε καμία περίπτωση οι συνεργάτες και το προσωπικό του EnSomati δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εξάρτηση σας σε πληροφορίες που λήφθηκαν μέσω των δημοσιευόμενων σχολίων. Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια αυτά αποτελούν αποκλειστικά την άποψη των συμμετεχόντων, και δεν αντανακλούν τις απόψεις του EnSomati.

4. Επισκόπηση σχολίων

Το EnSomati δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρακολουθεί οποιoδήποτε από το περιεχόμενο ή δημιοσιεύσεις στο πεδίο των σχολίων της ιστοσελίδας ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να τα ελέγχουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να επεξεργαστούμε, να αρνηθούμε να δημοσιευτούν ή να αφαιρέσουμε τυχόν δημοσιεύσεις ή το περιεχόμενο τους, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο και να αποκαλύψουμε αυτά τα υλικά και τις συνθήκες που περιβάλλουν τη διαβίβαση τους σε τρίτους, προκειμένου να εφαρμοστεί οποιοσδήποτε εφαρμοστέος νόμος, κανονισμός, νομική διαδικασία ή δικαστικό αίτημα και να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους πελάτες, τους χορηγούς, τους χρήστες και τους επισκέπτες μας.

5. Πολιτική Copyright

Copyright και άλλων συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν σε όλα τα κείμενα και εικόνες σχετικά με προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ensomati και το πλήρες περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αντιγραφή ή χρήση των εικόνων μας, όπως έχουν ή τροποποιημένες, σε οποιαδήποτε μορφή ή format, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια απαγορεύεται αυστηρά. Θα πρέπει να ζητήσετε άδεια για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενό μας μέσω e-mail χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Αν θεωρείτε, καλή τη πίστει, ότι το υλικό που φιλοξενείται στο EnSomati παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, εσείς ή αντιπρόσωπός σας μπορεί να στείλει στο Ensomati email μέσω της φόρμας επικοινωνίας ζητώντας το υλικό να αφαιρεθεί ή πρόσβαση σε αυτό να αποκλειστεί. Κάθε γνωστοποίηση από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή ένα πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του EU copyright legislation δεν θεωρείται επαρκή ειδοποίηση και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι απονέμεται στο EnSomati πραγματική γνώση των γεγονότων ή περιστάσεων από τις οποίες παραβιάζουν υλικό. Αν θεωρείτε, καλή τη πίστει, ότι μια ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων έχει κακώς κατατεθεί εναντίον σας, η EU copyright legislation σας επιτρέπει να στείλετε στο EnSomati μια αντι-ειδοποίηση. Όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις πρέπει να πληρούν τις τότε τρέχουσες κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από το EU copyright legislation.

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το νομικό σας σύμβουλο προτού καταχωρήσετε μια ειδοποίηση ή αντι-ειδοποίηση. Επίσης, να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις για ψευδείς ισχυρισμούς στο πλαίσιο του EU copyright legislation.

6. Σύνδεσμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα

Είστε ελεύθεροι να ενθαρρύνετε και άλλους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστοτόπου μας. Ενθαρρύνουμε όλες τις συνδέσεις στις σελίδες μας. Είστε ελεύθεροι να δημιουργησετε ένα σύνδεσμο υπερκειμένου σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας εφ ‘όσον ο σύνδεσμος δεν αναφέρει ή υπονοεί οποιαδήποτε χορηγία ή έγκριση του site σας από εμάς ή να κάνει χρήση του λογότυπου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του λογότυπου. Αν αποφασίσετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με μια σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου με τη σύνδεση αυτή.

7. Σύνδεσμοι από αυτή την ιστοσελίδα

Δεν παρακολουθούμε ή ελέγχουμε το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται από αυτή την ιστοσελίδα. Απόψεις που εκφράζονται ή υλικό που εμφανίζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν είναι κατ ‘ανάγκην επικυρωμένα από εμάς και δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε ως ο εκδότης αυτών των γνωμοδοτήσεων ή υλικού. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο, από αυτά τα sites. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να γνωρίζουν ότι όταν φεύγουν από την ιστοσελίδα μας να διαβάζουν τις δηλώσεις απορρήτου από αυτές τις ιστοσελίδες. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία κάθε άλλου ιστοτόπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο πριν να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σε αυτά. Τo EnSomati δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά καθ ‘οιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκλήθηκαν, που προκύπτουν από τη γνωστοποίηση σας σε τρίτους των προσωπικών πληροφοριών σας.

8. Περιορισμός ευθύνης

Το EnSomati, οι ιδιοκτήτες ή το προσωπικό του ιστοτόπου ή οι χορηγοί του δεν είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλο για τυχόν απώλεια ή σωματική βλάβη ή οποιαδήποτε έμμεση ζημία, συμπτωματικες, ειδικες, παραδειγματικες, ποινικες ή αλλες ζημιες για οποιαδηποτε σύμβαση, αμέλεια αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης θεωρίας που προκύπτει απο ή σχετιζεται με οποιονδήποτε τρόπο με (α) τη χρηση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελιδας ή προϊόντων και υπηρεσιών της (β) κάθε περιεχόμενο που περιέχεται στην ιστοσελίδα ή των προϊοντων και υπηρεσιων της (γ) δηλώσεις ή συμπεριφορα που δημοσιεύεται ή δημοσιοποιείται στην ιστοσελιδα ή στα προιοντα και υπηρεσιες της (δ) οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία αγοράσει ή λάβετε μέσω της ιστοσελίδας (ε) κάθε δράση που αναλαμβάνεται απάντηση ή ως αποτέλεσμα της κάθε διαθέσιμης πληροφορίας στην ιστοσελίδα ή των προϊόντων και υπηρεσιών της (στ) κάθε ζημία που προκαλείται από την απώλεια πρόσβασης, διαγραφής, παράλειψη αποθήκευσης, αποτυχία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ή αλλοίωση οποιουσδήποτε περιεχομενου της ιστοσελίδας ή των προϊοντων και των υπηρεσιών της, ή (ζ) κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ιστοσελιδα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Σε καμια περιπτωση το EnSomati δεν έχει ευθύνη για οποιαδηποτε βλάβη, ζημία, απώλεια και αιτίο, το οποίο να υπερβαίνει το ποσό που έχετε καταβάλει για οποιαδηποτε χρηση των προϊοντων και υπηρεσιων της ιστοσελίδας.

9. Αποποίηση επαγγελματικών συμβουλών

Αυτή η ιστοσελίδα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την φυσική κατάσταση και τη διατροφή και έχει σχεδιαστεί μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες ως υποκατάστατο, ούτε αντικατάστατο, επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης, ή θεραπείας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σας, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν ιατρό ή άλλον ειδικό επαγγελματία στον τομέα της υγείας. Μην αμελείτε ή αποφεύγετε ή καθυστερήσετε να λάβετε ιατρική γνωμάτευση από επαγγελματίες για κάτι που μπορεί να έχετε διαβαστε σε αυτο τον ιστότοπο.

Η χρηση κάθε πληροφορίας που παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Καμία πληροφορία και δήλωση αναρτημένες στην ιστοσελίδα ή μεσω οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών της δεν πρέπει να λαμβάνοται ως ιατρικές συμβουλές. Για τους σκοπούς αυτής συμφωνίας, ως ιατρικές συμβουλές λαμβάνονται επίσης η ψυχιατρική, η ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία, ή η παροχή υπηρεσιών υγείας, θεραπεία, διάγνωση, πρόγνωση ή ιατρική περίθαλψη.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνεχώς υπό εξέλιξη και το EnSomati δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδηποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε ότι αφορά την ορθότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό. Συνεπώς, οι εξελίξεις στην ιατρική έρευνα μπορεί να επηρεάσουν τις προπονητικές και διατροφικές συμβουλές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι οι συμβουλές που περιέχονται στην παρουσα ιστοσελίδα θα περιλαμβάνουν πάντα τα πιο πρόσφατα ευρήματα ή εξελίξεις στην ιατρική.

10. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και κρατήστε το EnSomati τους συνεργάτες, τoυς ιδιοκτήτες και τους εκπρόσωπους του αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, ζημίες, απώλειες, έξοδα ή δαπάνες ( συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εκταμιεύσεων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή από (α) παραβίαση σας της παρούσας συμφωνίας, (β) οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι οποιοδήποτε υλικό που έχετε υποβάλλει στο EnSomati ή μέσω οποιουδήποτε φόρουμ (π.χ., σχόλια ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης) παραβιάζει ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, και (γ) την πρόσβασή σας ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η παρούσα παράγραφος επιβιώνει στην περίπτωση που αυτή η συμφωνία καταγγελθεί για οποιονδήποτε λόγο.

11. Καταγγελία

Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ μέχρι να περατωθεί σύμφωνα με τους δικούς της όρους και τις προϋποθέσεις. Συμφωνείτε ότι το EnSomati, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να τερματίσει τον κωδικό πρόσβασής σας, τον λογαριασμός σας (εν όλω ή εν μέρει), ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των οροϊόντων και υπηρεσιών της, και να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο εντός της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου μπορούν να λάβουν δράση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Σε περίπτωση καταγγελίας, όμως, αυτά τα τμήματα της παρούσας συμφωνίας η οποία προβλέπει τη συνέχιση των υποχρεώσεων από την πλευρά σας, θα επιβιώσουν επ ‘αόριστον.

12. Εμπορεύσιμα είδη

Τα διαθέσιμα προς πώληση ηλεκτρονικά προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ensomati.gr. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η Εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η Εταιρία καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ensomati.gr της Εταιρίας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

13. Παραγγελία προϊόντων

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ensomati.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ensomati.gr απαιτούνται:
• Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
• Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Για να μπορέσετε να παραγγείλετε δεν είναι απαραίτητο να είστε εγγεγραμμένος χρήστης του www.ensomati.gr.

Τρόποι πληρωμής που αποδεχόμαστε είναι:

1. Μέσω τον λογαριασμό σας Paypal ή

2. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Paypal.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης τους οποίους σας προτείνουμε να έχετε διαβάσει προτού ολοκληρώσετε τη παραγγελία σας πατώντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έναν τελευταίο έλεγχο της παραγγελίας σας πριν προχωρήσετε στην ολοκλήρωσή της.

Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας του, το οποίο περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή των ηλεκτρονικών προϊόντων της παραγγελίας.

14. Πολιτική επιστροφών

Λόγω της φύσης των μεταφορτώσιμων προϊόντων και για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφή, ή ανταλλαγή, ή αντικατάσταση ενός προϊόντος. Επειδή η διαδικασία μεταφόρτωσης (download) είναι αυτόματη με την πληρωμή, ο καταναλωτής αποκτά άμεση πρόσβαση σε υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου αποτάσσεται το δικαίωμα επιστροφής ή υπαναχώρησης σύμβασης (Κανονισμός Ε.Ε. PE-CONS 26/19).

15. Γενικές Πληροφορίες

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το EnSomati και διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας και των προϊόντων και υπηρεσιών της, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και το EnSomati. Η παρούσα συμφωνία και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και το EnSomati θα διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Δικαίου, αδιαφορώντας για τη σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Εσείς και το EnSomati αμετάκλητα συμφωνείτε να υποβάλλετε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Αρχών, οποιαδήποτε πληροφορία. Η αποτυχία του EnSomati να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο να είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται άκυρη και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Οι τίτλοι των ενοτήτων στην παρούσα συμφωνία είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.

Αυτή η συμφωνία δεν είναι μεταβιβάσιμη, ή υπο-εξουσιοδοτημένη από εσάς παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας. Ωστόσο, μπορούμε να εκχωρήσουμε την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο με τον οποίο έχουμε επιλέξει χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Καμία παραίτηση από το EnSomati οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης της Συμφωνίας δεν θα πρέπει να θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση της Συμφωνίας.

Tελευταία ενημέρωση: 28/07/2021