Ετικέτα: Κερκιδικός καμπτήρας

Ο Κερκιδικός καμπτήρας βρίσκεται στο μέσο τμήμα του πήχη και συμβάλει στην κάμψη καρπού και την κερκιδική απόκλιση


Copyright © 2012-2017 EnSomati - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα