Ετικέτα: Λοξός κοιλιακός μυς

Ο Λοξός κοιλιακός μυς και συγκεκριμένα ο έξω λοξός που βρίσκεται επιφανειακά εκτείνεται από το κατώτερο μέρος της πλάγιας επιφάνειας του θώρακα ως την λαγόνια ακρολοφία. Συμβάλει και αυτός στην κάμψη του κορμού

  • 1
  • 2

Copyright © 2012-2017 EnSomati - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα